Jaarverslag 2019

Grote veranderingen, nieuwe kansen

De NVB heeft in 2019 vele mijlpalen bereikt, onder andere in de bestrijding van problematische schulden, financieel-economische criminaliteit en klimaatverandering. Daarnaast startten we een bewustwordingscampagne over aflossingsvrije hypotheken en zochten we proactief naar oplossingen voor ‘Accidental Americans’ met een Nederlandse bankrekening. Veel resultaten zijn mede te danken aan de goede en steeds intensievere samenwerking met publieke partijen. In dit deel leest u de highlights.

Goede, gezamenlijke aanpak bij bestrijding witwassen

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Aandacht voor kwetsbare oudere klanten

Nu nadenken over je financiële toekomst

Naar een oplossing voor ‘Accidental Americans’

Samen strijden tegen plofkraakcriminelen

Kabinet en banken in gesprek in Catshuis

Aan de slag voor de klas: omscholen tegen lerarentekort

Bank voor de klas: financiële vaardigheden vergroten

Ernstige schuldenproblematiek voorkomen

Heldere taal over databescherming en -gebruik

‘Oranje loper’ uitgerold voor buitenlandse startups

Financiering van verduurzaming simpel uitgelegd

Internationale Conferentie ‘Banking & Human Rights’