Jaarverslag 2019

De sector in 2019

Het ging goed met de bankensector in 2019. Het algemeen vertrouwen in banken bleef op peil en de klanttevredenheid bij ondernemers groeide. Toch waren er – ook vóór het uitbreken van de coronacrisis – al de nodige uitdagingen. De langdurige lage rente-omgeving en grote noodzakelijke investeringen en criminaliteitsbestrijding drukten de verdiencapaciteit bij banken. En de schade door fraude en plofkraken nam enorm toe.

Dienstverlening aan bedrijven

Bancaire financiering is voor het MKB verreweg de belangrijkste bron van financiering. De klanttevredenheid van mkb’ers over de dienstverlening van banken wordt gemonitord naar aanleiding van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering.

Totaal volume aan kredietverlening door de Nederlandse grootbanken aan het MKB in 2019

€ 124,59 miljard

In 2019 zijn klanten over de hele lijn positiever: van de oriëntatiefase tot beheer van de financiering inclusief het bijzonder beheer en de afhandeling van eventuele klachten.’ Bekijk hier het volledige rapport

Oriëntatie/aanvraag: 7.7
Beheer: 7.5
Bijzonder beheer: 7.5
Klachten: 6.8

Dienstverlening aan consumenten

Met een aandeel van bijna driekwart van het totale uitstaande bedrag aan hypotheekleningen zijn banken in 2019 de belangrijkste geldverstrekkers op de Nederlandse hypotheekmarkt.

De totale bancaire hypotheekschuld bedraagt in 2019

€ 533.546 miljard

Het marktaandeel van banken in de totale hypotheekschuld daalt al jaren en kwam in 2019 uit op

73,83%

Nederland telt in 2019 3,27 miljoen huishoudens met een hypotheek.

3,27 miljoen

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer in Nederland behoort tot de efficiënte en betrouwbaarste ter wereld. Kijk voor meer cijfers over het betalingsverkeer in 2019 op de website van de Betaalvereniging Nederland.

Gemiddeld geven klanten een rapportcijfer van 7.7 voor (digitaal) bankieren en betalen in Nederland.

7,7 gemiddeld

Vertrouwen

Het vertrouwen in banken is het afgelopen jaar stabiel gebleven en was gelijk aan het vertrouwen in 2018. In de vijf jaar dat banken consumentenvertrouwen meten, is er een (licht) stijgende lijn te zien. Uit de metingen blijkt dat het vertrouwen licht daalt op momenten dat banken negatief in het nieuws komen, om daarna weer terug te veren.

De sector scoort op vertrouwen in 2019 een 3,0 op een schaal van 1-5. Het vertrouwen in de eigen bank scoort in 2019 (op een schaal van 1-5) een 3,3

Financiële soliditeit

De bankensector stond er goed voor in 2019. Buffers zijn versterkt, het risicomanagement is verbeterd en er is meer aandacht gekomen voor liquiditeit binnen banken.

Jaarlijkse bijdrage aan het Europees resolutiefonds en het Depositogarantiestelsel door banken:

€ 900 miljoen

Fraude in het betalingsverkeer

De totale fraudeschade is in 2019 fors hoger uitgekomen dan in 2018. Een stijging van 91% in vergelijking met 2018. Dit is het eerste jaar sinds 2013 dat de fraudeschade stijgt boven de € 20 miljoen.

De totale schade veroorzaakt door fraude in het betalingsverkeer in 2019

€ 24 miljoen

Phishing

De schade door phishing bij internetbankieren is fors toegenomen in 2019 t.o.v. 2018 waar de schade toen lag op € 3,81 miljoen.

De totale schade als gevolg van phishing komt in 2019 uit op

€ 8,38 miljoen

Plofkraken

Ram- en plofkraken veroorzaakten veel schade en onrust in 2019.

Lees verder

Het totale aantal plofkraken in 2019 was 71 en het totale aantal aanvallen op geldautomaten was

83