Jaarverslag 2019

Voorwoord van Chris Buijink

Bankieren midden in de samenleving

Bij het uitkomen van ons jaarverslag 2019 bevinden we ons als samenleving midden in een gezondheidscrisis zonder weerga. Het coronavirus heeft gezorgd voor een nieuwe werkelijkheid voor iedereen. Voor klanten van banken, consumenten en ondernemers. Bedrijven zijn diep geworteld in de samenleving en zijn van grote betekenis voor hun directe omgeving en hoe ze bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en daarin het verschil maken. Die bedrijven, van klein tot groot, hebben het heel zwaar. Banken doen alles wat binnen hun mogelijkheden ligt om samen met de overheid en andere stakeholders deze crisis het hoofd te bieden.

2019 was wat dat betreft een heel ander jaar en ligt nog niet heel ver achter ons – al lijkt dat nu wel zo. Terugblikkend in dit jaarverslag kunnen we concluderen dat het goed ging met de bankensector in 2019. Graag blik ik kort terug op het jaar 2019 en hoe dat jaar gemarkeerd werd door verschillende uitdagingen en resultaten. Ik kijk dan onder meer terug op de verklaring die door 181 CEO’s in de Verenigde Staten werd getekend en waarin zij beloofden dat ze hun bedrijven zullen leiden in het belang van alle stakeholders: klanten, werknemers, leveranciers, de maatschappij en de aandeelhouder. De Nederlandse banken waren dat pad al eerder ingeslagen; neem bijvoorbeeld de bankierseed en het tuchtrecht dat bij uitkomen van dit jaarverslag alweer 5 jaar bestaat. In de bankierseed is verankerd dat er een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt tussen alle belanghebbenden van de bank. Ik ben trots op de lancering van de Nederlandse Schuldhulproute. Voor mensen met problematische schulden werken we aan één weg naar passende schuldhulp.

Ook ben ik trots op de intensieve versterking van de samenwerking met Den Haag, opsporingsdiensten en De Nederlandsche Bank in de strijd tegen witwassen. Dit is een hardnekkig maatschappelijk probleem; niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Als poortwachter van het financiële stelsel nemen banken in de keten met publieke partijen verantwoordelijkheid als het gaat om het doorlichten van hun klanten en het monitoren van verdachte transacties.

Een ander mooi en duurzaam project is Bank voor de Klas, in 2010 gestart. Jaarlijks geven bankmedewerkers meer dan duizenden gastlessen en bereiken daarmee 100.000 kinderen. Ons jubileum zou in 2020 plaatsvinden. Dat feestje laten we ons niet ontnemen door het coronavirus en vieren we volgend jaar!

Er is in het afgelopen jaar nog veel meer bereikt; die resultaten lichten we verder toe in dit online jaarverslag. We laten zien waar we als sector hard aan hebben gewerkt, wetende dat ons werk nooit af is. Want ook alle uitdagingen in 2019 gaan door in 2020. Die gaan we aan samen met onze leden en het bureau van de NVB. Weliswaar in een andere realiteit waaruit we hopelijk – door samen op te trekken en te doen wat mogelijk is – met z’n allen sterk uit zullen komen. Blijf gezond en pas goed op.

Chris Buijink
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken